Veterinærinstituttet 125 år

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er til stades under feiringa av Veterinærinstituttet sin 125-årsdag onsdag 12. oktober.

Tid: Onsdag 12. oktober kl 13:00-16:00.
Stad: Fellesauditoriet, Veterinærinstituttet på Adamstua i Oslo

Veterinærinstituttet har vore engasjert i bioøkonomi sidan 1891. Instituttet arbeider med helse og velferd for fisk og landdyr, og for å sikre trygg mat. Veterinærinstituttet har 330 tilsette på seks stader i landet.  

Til toppen