VTB-profil ligger fast

Fastsatt profil for variabel tillatt biomasse i oppdrett endres ikke

Det har den siste tiden vært flere artikler i media der det fremkommer at næringsorganisasjoner, enkeltbedrifter og andre har arbeidet med å få endret på den såkalte biomasseprofilen som er fastsatt for prøveordningen med Variabel Tillatt Biomasse (VTB) innenfor lakse- og ørretoppdrett.

- Jeg har vurdert ulike innspill etter møter med aktørene nå besluttet å ikke endre på ordningen, sier fiskeriminister Per Sandberg.  Oppdrettsaktørene bør nå bruke tiden frem søknadsfristen går ut 1. september på å vurdere om de ønsker å benytte seg av tilbudet eller ikke, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 

 

 

 

Til toppen