Styringsdialog med SSB i 2017

Her følger oversikt over referater og protokoller for styremøter som har vært i 2017.

Referater fra møter mellom Finansdepartementet og SSB i 2017

Styreprotokoll fra styremøtene i SSB

____________

2016