Statssekretær Torkil Åmland (Frp)

Født: 1966

Torkil Åmland er statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren.

Torkil Åmland ble utnevnt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 26. januar 2018, etter først å ha vært konstituert siden 29. september 2017. Han har tidligere vært statssekretær i både Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Siden 2009 har Åmland vært lektor ved Danielsen Intensivgymnas og Danielsen videregående skole. I perioden 1996–2008 var han rektor ved Bergen Kristne Grunnskole og ved Kristianborg videregående skole.

Åmland har vært både 1. og 2. vara til stortinget fra Hordaland FrP, politisk nestleder i Hordaland FrP og har siden 2001 vært medlem i internasjonalt utvalg i FrP.

Av utdanning har Åmland blant annet mastergrad i historie fra Universitetet i Bergen og praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen Stord/Haugesund.

Til toppen