Statssekretær Torkil Åmland (FrP)

Torkil Åmland


Født: 1966
Sivilstatus: Gift, tre barn

Torkil Åmland er konstituert som statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren.

Torkil Åmland ble konstituert som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 29. september 2017. Han har tidligere vært statssekretær i både Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Siden 2009 har Åmland vært lektor lektor ved Danielsen Intensivgymnas og Danielsen videregående skole. I perioden 1996–2008 var han rektor ved Bergen Kristne Grunnskole og ved Kristianborg videregående skole.

Åmland har vært både 1. og 2. vara til stortinget fra Hordaland FrP, politisk nestleder i Hordaland FrP og har siden 2001 vært medlem i internasjonalt utvalg i FrP.

Av utdanning har Åmland blant annet mastergrad i historie fra Universitetet i Bergen og praktisk-pedagogisk utdanning fra Høgskolen Stord/Haugesund.