Statssekretær Gunhild Berge Stang (V)

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: Gunhild-Berge.Stang@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 02
Mobil: 97 65 37 85

Født: 1974
Tiltredde: 07.05.2020

Berge Stang vart utnemnd til statssekretær av Kongen i statsråd 7. mai 2020.

 

Arbeidserfaring og større politiske verv

2019 - 2020 Vestland fylkeskommune. Gruppeleiar Venstre. Medlem Vestland fylkesting, fylkesutval og planutval. Medlem i hovudutval for næring, innovasjon og naturressursar

2015 - 2019 Fjaler kommune. Ordførar

2015 - 2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune. Gruppeleiar Venstre. Medlem Sogn og Fjordane fylkesting, fylkesutval, finansutval, og planutval. Medlem i hovudutval for samferdsle

2013 - 2017 Stortinget. 1 vararepresentant for Venstre i Sogn og Fjordane. Arbeids- og sosialkomiteen

2014 - 2018 Fylkesleiar Sogn og Fjordane Venstre og medlem i Venstre sitt landstyre

2006 - 2015 Tilsett i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Arkeolog, prosjektleiar, kulturrådgjevar

2005 - 2009 Leiar i Noregs Ungdomslag

2004 - 2006 Kultursjef Bremanger kommune

1999 - 2004 Feltleiar og feltarbeider arkeologiske utgravingsprosjekt ved universiteta i Tromsø, Bergen og Oslo og fylkeskommunane Hordaland, Sogn og Fjordane og Østfold. Museumsvakt.

1990 - 2004 Mellombelse engasjement som Lærarvikar, danselærar, barnehagevikar, norsklærar  for framandspråklege i Førde, Askvoll og Bergen kommunar.

 

Utdanning

2003 Fullført hovudfag i arkeologi ved Universitetet i Bergen (UIB)

2000 Forskarkurs Mark, landskap og samhalle, Stockholm Universitet

1998 Grunnfag og mellomfag arkeologi, UIB

1996 - 1997 25 vekttal ved linja for landskapsøkologi, Høgskulen i Sogn og Fjordane

1997 Ex phil, Høgskulen i Sogn og Fjordane

1995 Humaniora, UIB

1994 Grunnfag psykologi, UIB

 

Andre styreverv

2020 - 2020 Styremedlem KS sitt hovudstyre nasjonalt

2020 - 2020 Styremedlem KS Vestland

2019 - 2020 Medlem og gruppeleiar for Venstre i Fjaler kommunestyre

2020 - 2020 1 vara til styret i Festspillene i Bergen

2020 - 2020 Medlem i verdsarvrådet for Urnes

2017 - 2020 1 vara til styret  i Det norske Teatret

2015 - 2020 Medlem områdestyret for Gjengedalsvassdraget

2015 - 2019 Styremedlem KS Sogn og Fjordane

2012 - 2014 Styremedlem Nynorsk Pressekontor

2009 - 2011 Styremedlem i Frikanalen

2007 - 2011 Kommunestyrerepresentant i Askvoll kommune, medlem av utval for kultur og næring

2007 - 2014 Rådsmedlem, målpolitisk råd ved Det Norske Teatret

2006 - 2017 Styremedlem Askvoll Venstre, styremedlem Sogn og Fjordane Venstre,

1990 - 2007 Fleire styreverv og leiarverv i lokallag og fylkeslag i Noregs Ungdomslag og nynorskinstitusjonar/organisasjonar. Kurslærar innan organisasjonsarbeid, og danseinstruktør