En karriere i FN-systemet? YPP-eksamen 2018

FNs rekrutteringskontor arrangerer årlig en opptakseksamen for unge profesjonelle, Young Professionals Programme (YPP), i underrepresenterte medlemsland. Norge er ett av 116 land som er invitert til å delta.

YPP (Young Professionals Programme) er en populær inngang til FN-systemet og en unik mulighet til å prøve ut arbeid i en internasjonal organisasjon. Hvert år velges det ut spesielle fagområder (job families) hvor FN søker nye kandidater. 

Fagkategoriene er:

  • 2018 YPP Exam in LEGAL AFFAIRS: JO # 97458
  • 2018 YPP Exam in SOCIAL AFFAIRS: JO # 97511
  • 2018 YPP Exam in STATISTICS: JO # 97438

Søknadsperioden er 11. juni til 9. august 2018.

Du finner informasjon om hvordan du skal søke på Inspira eller på UN Careers. Du kan kun søke elektronisk.

Søkerne må være under 32 år, ha minimum en bachelor-grad (first-level university degree) og svært gode kunnskaper i engelsk eller fransk. Søkere som blir tatt ut til skriftlig eksamen får beskjed i oktober. De som blir tatt opp for delta i YPP, blir innplassert i P1- eller P2-stillinger på det regulære budsjettet eller i en fredsbevarende operasjon.

Ønsker du eksamenstips ? Se følgende lenke:

(Foto: UN Careers)

 

Til toppen