Tidsskrift og nyhetsbrev

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet