Veiledninger og brosjyrer

Viser 401-425 av 740 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Faktaark: Nytt digitalt radiosamband

  14.10.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Den 2. desember 2004 vedtok Stortinget en strategi for å etablere et landsdekkende digitalt radionettverk for nød- og beredskapsetater. Stortinget ga fullmakt til å innhente tilbud på et landsdekkende nett, samt tegne kontrakt for et første

 • Tomtefesteloven – regulering av festeavgift

  01.10.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Den gjeldende tomtefesteloven trådte ikraft 1. januar 2002, og har fått en del oppmerksomhet. Her kan du lese om avgiftsberegningen for bolig- og fritidseiendommer.

 • Faktaark: Lovregulering av strømavtaler

  09.09.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Departementets forslag innebærer at det lovfestes forbrukervernregler om strømavtaler. Etter gjeldende rett reguleres dette av standardavtaler. Elektrisiteten er et nødvendighetsgode, og forbrukerne bør derfor gis beskyttelse i lovgivningen.

 • Booklet on Norwegian trade and industry

  02.09.2005 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  An introduction to Norwegian trade and industry and industrial policy (pdf 821kB) (2 September 2005)

 • Brukervalg og konkurranseutsetting - Hvordan sikre best mulig tjenester for innbyggerne?

  31.08.2005 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veilederen tar for seg fordeler og ulemper ved ulike former for konkurranseeksponering, gir råd om hvordan slike prosesser bør gjennomføres, samt konkrete eksempler både nasjonalt og internasjonalt.

 • Aktuelle FN-spørsmål

  31.08.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Aktuelle FN-spørsmål FNs 60. generalforsamling – høsten 2005 Heftet i pdf-format.

 • Vanlige forkortelser i FN-systemet

  28.08.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Vanlige forkortelser i FN-systemet AALCC The Asian-African Legal Consultative Committee Den asiatisk-afrikanske juridiske rådgivende komiteen ABM-avtalen Anti-Ballistic Missile Treaty Avtale mellom Sovjetunionen og USA fra 1972 om

 • Aktuelle FN-spørsmål

  23.08.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Aktuelle FN-spørsmål Heftet "Aktuelle FN-spørsmål – FNs 60. generalforsamling høsten 2005" (2,3 mb i pdf-format) inneholder bakgrunnsinformasjon og Norges holdning til de viktigste emnene som vil bli drøftet under generalforsamlingen.

 • Ny borettslagslov fra 15. august 2005

  15.08.2005 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det ble vedtatt ny borettslagslov i 2003. Hovedtyngden av den nye loven trer i kraft 15. august 2005.

 • Faktaark om nye etterforskningsmetoder

  11.08.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye etterforskningsmetoder for å forhindre alvorlig organisert kriminalitet og terror trådte i kraft 5. august 2005. Formålet med de nye lovreglene er å gi lovlydige borgere et bedre vern mot alvorlig kriminalitet.

 • Streamlining and Facilitation for Trade and Industry

  06.07.2005 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Streamlining and Facilitation for Trade and Industry : Simplifying Norway Action Plan 2005-2009 (.pdf 479kB)

 • Norges olje- og gassvirksomhet

  01.07.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Norges olje- og gassvirksomhet: Nøkkeltall 2005 (basert på 2004-tall) Norge er verdens 3. største eksportør av både olje og gass. Norges rolle som olje- og gassnasjon er viktige både for landets økonomi, og for våre handelspartneres

 • Fakta om Finnmarksloven

  24.06.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark. Et område større enn Danmark overføres fra statlig til lokalt eierskap. Eksisterende, opparbeidede rettigheter skal kartlegges og anerkjennes.

 • Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien

  16.06.2005 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veilederen skal gi ansatte i offentlige tjenester og instanser bedre kunnskap om hvilken adgang og plikt de har til å formidle opplysninger i saker der barn utsettes for vold i familien, og om hvilke muligheter lovverket gir for samarbeid mellom

 • Faktaheftet EV 2005

  15.06.2005 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fakta 2005 om energi- og vassdragsvirksomheten Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energi­departementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Det er blant annet en inngående

 • T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss

  15.06.2005 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  T-1443, 2005 ISBN 82-457-0391-5 Landbruk Pluss bygger på fortidas kunnskap, og utnytter framtidas muligheter – til å opprettholde aktive bygder

 • Relevant force

  13.06.2005 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Relevant force (pdf, 1 Mb)

 • Norge finansierer opphugging av nok en russisk atomubåt.

  25.05.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Kontrakten for opphugging av ubåt nr. 297 av Victor III-klassen ble undertegnet 11. mai 2005 under en seremoni i Norges generalkonsulat i Murmansk. Kontrakten ble undertegnet av den norske prosjektlederen Bjørn Borgaas fra firmaet Storvik & Co., og

 • Norge finansierer opphugging av nok en russisk atomubåt (Nr. 297)

  25.05.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Kontrakten for opphugging av ubåt nr. 297 av Victor III-klassen ble undertegnet 11. mai under en seremoni i Norges generalkonsulat i Murmansk. Kontrakten ble undertegnet av den norske prosjektlederen Bjørn Borgaas fra firmaet Storvik & Co., og

 • Ny arbeids- og velferdsforvaltning (A-0003 B)

  18.05.2005 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Flere i arbeid - færre på stønad (A-0003 B) Informasjon om NAV-reformen. Kortversjon av Stortingsproposisjon nr. 46 (2004-2005). Last ned brosjyre (PDF)

 • Strategiplan rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne (A-0004 B)

  15.05.2005 Brosjyre/veiledning Arbeids- og sosialdepartementet

  Strategiplan rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne (A-0004 B) Last ned brosjyren (PDF)

 • Kjerneområde landbruk

  05.05.2005 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Veileder for registrering og prioritering av viktige områder for jordbruk og kulturlandskap.

 • Sustainable Development, National Agenda 21

  29.04.2005 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Sustainable Development, National Agenda 21 The Norwegian Government presented a National Action Plan for Sustainable Development, National Agenda 21, to the Parliament in the National Budget for 2004. One of the proposals in National Agenda 21 was

 • Den internasjonale straffedomstol (ICC) - forbrytelseselementer

  29.04.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

 • Environmental Action Plan for the housing and construction sector, 2005-2008

  27.04.2005 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  The Norwegian Ministry of Local Government and Regional Development presents here its new Environmental Action Plan for the housing and construction sector.

Til toppen