Veiledninger og brosjyrer

Viser 426-450 av 739 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fact Sheet 2005 Norwegian Petroleum Activity

  15.04.2005 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Fact Sheet 2005 Norwegian Petroleum Activity Here you will find an overview of fields in production on the Norwegian continental shelf, with such information as production, cost figures, licensees, location and

 • Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet

  14.04.2005 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Faktaheftet 2005 Norsk Petroleumsvirksomhet Faktaheftet er en årlig utgivelse som tar for seg de fleste sidene ved den norske petroleumsvirksomheten. "Norsk petroleumsverksemd 2005" er en samproduksjon mellom

 • Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge

  14.04.2005 Brosjyre/veiledning Olje- og energidepartementet

  Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge Økt kunnskap om petroleumsaktivitet og miljøspørsmål. Formålet med publikasjonen er tredelt: Øke kunnskapen om miljøaspektet ved norsk olje‑ og gassvirksomhet. Se nærmere på

 • Ny regionalpolitikk - for ulike regionar. Globaliseringa gir nye føresetnader for regional vekstkraft

  08.04.2005 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa la fram ei stortingsmelding om regionalpolitikken i 2005. Her presenterer Regjeringa regionalpolitiske mål, vurderingar av utfordringar i ulike delar av landet, og innsats som kan medverke til å nå måla knytte til både

 • Å snakke med ofre for menneskehandel

  01.04.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  En veileder tar opp etikk og sikkerhet i samtale med kvinner utsatt for menneskehandel. Den brukes av hjelpeapparatet, inkludert politi og utlendingsmyndighet.

 • Fransk og kanadisk deltakelse i det norske prosjektet for å bytte ut radioaktive batterier med solcellepanel i russiske fyrlykter

  10.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Fransk og kanadisk deltakelse i det norske prosjektet for å bytte ut radioaktive batterier med solcellepanel i russiske fyrlykter. Langs den russiske kysten, hvor elektrisitet ikke er tilgjenge­lig, får hundrevis av fyrlykter strøm fra til sammen om

 • Veileder for norske familier som flytter med barn til utlandet

  08.03.2005 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Veileder utarbeidet av Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet, med bistand fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 • Rettighetsoversikt

  07.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Rettigheter Nedenfor finner du en oversikt over sentrale menneskerettigheter og individer med særlig rettighetsvern. Materialet er av praktiske og pedagogiske grunner systematisert i rettighetskategorier. Den valgte systematikken er kun en av flere

 • Retten til deltakelse i det offentlige liv

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til deltakelse i det offentlige liv Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til deltagelse i det offentlige liv. Dette inkluderer blant annet retten til å stemme og inneha offentlige stillinger. Mer informasjon om

 • Arbeidsgruppen for internasjonalt samarbeid om Holocaust-undervisning, erindring og forskning

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Arbeidsgruppen for internasjonalt samarbeid om Holocaust-undervisning, erindring og forskning (Task force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research) Arbeidsgruppen for internasjonalt samarbeid om

 • Retten til en tilfredsstillende levestandard og sosial sikkerhet

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til en tilfredsstillende levestandard og sosial sikkerhet Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til en tilfredsstillende levestandard og retten til sosial sikkerhet. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og

 • Forbudet mot slaveri og tvangsarbeid

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Forbudet mot slaveri og tvangsarbeid Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende forbudet mot slaveri og tvangsarbeid. Mer informasjon om de mest sentrale konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen

 • Forbudet mot dom og straff uten lovhjemmel

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Ingen straff uten etter lov og dom Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende kravet om lovhjemmel for dom og straff. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk

 • Forbudet mot diskriminering ved gjennomføringen av konvensjonsrettigheter

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Forbudet mot diskriminering ved gjennomføringen av konvensjonsrettigheter Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende forbudet mot diskriminering ved gjennomføringen av konvensjonsrettigheter. Mer informasjon om de ulike

 • Retten til fri bevegelse

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til fri bevegelse Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til fri bevegelse. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til

 • Retten til eiendom

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til eiendom Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til eiendom. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

 • Vern av rettighetene til urfolk og nasjonale minoriteter

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Urfolk og nasjonale minoriteter Nedenfor finner du lenker til relevant materiale om særlig vern av rettighetene til urfolk og nasjonale minoriterer. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under

 • Vern av rettighetene til personer med minoritetsbakgrunn (beskyttelse mot etnisk diskriminering)

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Personer med minoritetsbakgrunn (etnisk diskriminering) Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende særlig vern av rettighetene til personer med minoritetsbakgrunn. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av

 • Retten til en rettferdig rettergang

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til en rettferdig rettergang Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til en rettferdig rettergang. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og

 • Retten til familieliv, inkludert retten til å gifte seg

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til familieliv, inkludert retten til å gifte seg Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til familieliv, inkludert retten til å gifte seg. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er

 • Retten til liv

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til liv. Under normgrunnlag er det både lagt inn lenker til juridisk bindende konvensjoner og politiske erklæringer og prinsipper. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges

 • Forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

 • Forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til frihet og forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig

 • Retten til tanke- og religionsfrihet

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til tanke- og religionsfrihet Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til tanke- og religionsfrihet. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk

 • Retten til ytringsfrihet

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til ytringsfrihet Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til ytringsfrihet. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til

Til toppen