Faktaheftet EV 2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Energi og vassdragsvirksomhet

Fakta 2005 om energi- og vassdragsvirksomheten

Faktaheftet om energi- og vassdragsvirksomheten er en årlig publikasjon fra Olje- og energi­departementet. Heftet gir opplysninger om energiproduksjon- og bruk. Det er blant annet en inngående beskrivelse av vannkraften og egne kapitler om overføring av kraft og kraftmarkedet. Den generelle forvaltningen av grunnvann og vassdrag er beskrevet i et eget kapittel.

Nytt av året er en presentasjon av den nasjonal innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gassteknologier i Grenland, Gassnova. Gassnova ble etablert 1. januar 2005 og skal delfinansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg gjennom avkastningen fra Gassteknologifondet. Fondet er på ca. 2 mrd. kroner, og det er i 2005 satt av ca. 100 mill. kroner til Gassnovas virksomhet.

Det er lagt vekt på å fremlegge så oppdatert statistikk som mulig. På de aller fleste
områder presenteres tall for 2004.

Arbeidet ble avsluttet 1. mai 2005.

Fakta 05

Faktheftet i pdf format

Forord og Innhold
1 Innledning og sammendrag
2 Produksjon av elektrisitet
3 Energibruk og varmeproduksjon
4 Det konsesjonsrettslige rammeverket
5 Eiere og organisering av kraftsektoren
6 Overføringsnett
7 Kraftmarkedet
8 Forskning og utvikling
9 Internasjonalt samarbeid
10 Vannressursforvaltning

Vedlegg
Figurene (pdf format)

Tidligere faktahefter

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.