Norge finansierer opphugging av nok en russisk atomubåt (Nr. 297)

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Kontrakten for opphugging av ubåt nr. 297 av Victor III-klassen ble undertegnet 11. mai under en seremoni i Norges generalkonsulat i Murmansk. Kontrakten ble undertegnet av den norske prosjektlederen Bjørn Borgaas fra firmaet Storvik & Co., og direktøren for skipsverftet Nerpa, Alexandr Gorbunov.

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Norge finansierer opphugging av nok en russisk atomubåt

Kontrakten for opphugging av ubåt nr. 297 av Victor III-klassen ble undertegnet 11. mai under en seremoni i Norges generalkonsulat i Murmansk. Kontrakten ble undertegnet av den norske prosjektlederen Bjørn Borgaas fra firmaet Storvik & Co., og direktøren for skipsverftet Nerpa, Alexandr Gorbunov.

Foto: Nerpa-verftet
Kontrakten ble undertegnet fra norsk side av prosjektleder Bjørn Borgaas, Storvik & Co (t.v.), og fra russisk side av direktøren for Nerpa-verftet, Aleksandr Gorbunov (t.h.)

Mange av Russlands utrangerte ikke-strategiske atomubåter med brukt kjernebrensel om bord er i svært dårlig forfatning og representerer en risiko for radioaktiv forurensning av miljøet og spredning av spaltbart materiale. Norge besluttet derfor i 2003 som første land å finansiere opphugging av to ikke-strategiske atomubåter av Victor II-klassen ved skipsverftene Nerpa på Kola og Zvjozdotsjka utenfor Arkhangelsk. Arbeidet med opphuggingen av ubåtene ble avsluttet og evaluert i 2004. Etter en anbudsrunde i EØS-området høsten 2004 ble konsulentfirmaet Storvik & Co valgt som norsk prosjektleder for opphugging av ikke-strategiske atomubåter i Nordvest-Russland. Arbeidet med opphugging av denne tredje atomubåten gjøres i nært samarbeid med britiske myndigheter, som finansierer opphugging av en tilsvarende atomubåt på Nerpa-verftet.

Ved å finansiere opphugging av atomubåter bidrar norske myndigheter til å fjerne en trussel mot miljøet i våre nærområder og redusere risikoen for at kjernefysisk materiale kommer på avveier. Opphugging av slike atomubåter er prioritert fra russisk side og et satsningsområde i G8-landenes Globale Partnerskap, hvor Norge har deltatt siden 2003.

Se også: