Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge finansierer opphugging av nok en russisk atomubåt (Nr. 297)

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Kontrakten for opphugging av ubåt nr. 297 av Victor III-klassen ble undertegnet 11. mai under en seremoni i Norges generalkonsulat i Murmansk. Kontrakten ble undertegnet av den norske prosjektlederen Bjørn Borgaas fra firmaet Storvik & Co., og direktøren for skipsverftet Nerpa, Alexandr Gorbunov.

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland

Norge finansierer opphugging av nok en russisk atomubåt

Kontrakten for opphugging av ubåt nr. 297 av Victor III-klassen ble undertegnet 11. mai under en seremoni i Norges generalkonsulat i Murmansk. Kontrakten ble undertegnet av den norske prosjektlederen Bjørn Borgaas fra firmaet Storvik & Co., og direktøren for skipsverftet Nerpa, Alexandr Gorbunov.

Foto: Nerpa-verftet
Kontrakten ble undertegnet fra norsk side av prosjektleder Bjørn Borgaas, Storvik & Co (t.v.), og fra russisk side av direktøren for Nerpa-verftet, Aleksandr Gorbunov (t.h.)

Mange av Russlands utrangerte ikke-strategiske atomubåter med brukt kjernebrensel om bord er i svært dårlig forfatning og representerer en risiko for radioaktiv forurensning av miljøet og spredning av spaltbart materiale. Norge besluttet derfor i 2003 som første land å finansiere opphugging av to ikke-strategiske atomubåter av Victor II-klassen ved skipsverftene Nerpa på Kola og Zvjozdotsjka utenfor Arkhangelsk. Arbeidet med opphuggingen av ubåtene ble avsluttet og evaluert i 2004. Etter en anbudsrunde i EØS-området høsten 2004 ble konsulentfirmaet Storvik & Co valgt som norsk prosjektleder for opphugging av ikke-strategiske atomubåter i Nordvest-Russland. Arbeidet med opphugging av denne tredje atomubåten gjøres i nært samarbeid med britiske myndigheter, som finansierer opphugging av en tilsvarende atomubåt på Nerpa-verftet.

Ved å finansiere opphugging av atomubåter bidrar norske myndigheter til å fjerne en trussel mot miljøet i våre nærområder og redusere risikoen for at kjernefysisk materiale kommer på avveier. Opphugging av slike atomubåter er prioritert fra russisk side og et satsningsområde i G8-landenes Globale Partnerskap, hvor Norge har deltatt siden 2003.

Se også: