Aktuelle FN-spørsmål

FNs 60. generalforsamling høsten 2005

Aktuelle FN-spørsmål

Heftet "Aktuelle FN-spørsmål – FNs 60. generalforsamling høsten 2005" (2,3 mb i pdf-format) inneholder bakgrunnsinformasjon og Norges holdning til de viktigste emnene som vil bli drøftet under generalforsamlingen.

VEDLEGG