Ny arbeids- og velferdsforvaltning (A-0003 B)

Informasjon om NAV-reformen. Kortversjon av Stortingsproposisjon nr. 46 (2004-2005).

Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Flere i arbeid - færre på stønad (A-0003 B)

Informasjon om NAV-reformen. Kortversjon av Stortingsproposisjon nr. 46 (2004-2005).

Last ned brosjyre (PDF)