Norges olje- og gassvirksomhet

Norges olje- og gassvirksomhet: Nøkkeltall 2005 (basert på 2004-tall)

Norge er verdens 3. største eksportør av både olje og gass. Norges rolle som olje- og gassnasjon er viktige både for landets økonomi, og for våre handelspartneres energiforsyningssikkerhet.

Norske selskaper har også høstet erfaringer på norsk sokkel som gjør dem konkurransedyktige internasjonalt.

Den vedlagte presentasjonen gir en kortfattet oversikt over ulike aspekter ved norsk olje- og gassvirksomhet. Presentasjonen er utarbeidet av UD (Seksjon for energi og marine ressurser) på bakgrunn av tallmateriale fra Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet, Det internasjonale energibyrået (IEA) m.m.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.