Kjerneområde landbruk

Veileder for registrering og prioritering av viktige områder for jordbruk og kulturlandskap.

Veilederen er laget som et hjelpemiddel slik at kommunene på en enkel måte kan peke ut de arealer som har betydning for landbruket og samfunnet.

Utsnitt fra omslaget av veilederen
Veileder for registrering og prioritering av viktige områder for jordbruk og kulturlandskap.