Strategiplan rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne (A-0004 B)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Strategiplan rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne (A-0004 B)

Last ned brosjyren (PDF)