Veileder i brukerretting og brukermedvirkning

Veilederen skal gi inspirasjon og kunnskap om hvordan brukerfokus og brukermedvirkning er relevant og bør spille en sentral rolle for utformingen av offentlige tjenester. Den gir et overblikk og over ulike metoder og verktøy som er aktuelle for å hente inn innbyggerne/brukernes perspektiv og den innsikt brukerne sitter med.

Veilederen skal gi inspirasjon og kunnskap om hvordan brukerfokus og brukermedvirkning er relevant og bør spille en sentral rolle for utformingen av offentlige tjenester. Den gir et overblikk og over ulike metoder og verktøy som er aktuelle for å hente inn innbyggerne/brukernes perspektiv og den innsikt brukerne sitter med.

Den tar for seg hvordan brukerfokus og brukerroller er relevant og bør spille en sentral rolle for utformingen av offentlig tjenester. Den gir et overblikk over ulike metoder og verktøy som er aktuelle for å hente inn brukernes perspektiv og den innsikt brukerne sitter med. Samtidig viser den hvor viktig det er å vurdere og ta hensyn til brukernes behov, forventninger og tilfredshet. Veilederen presenterer mye av den informasjon som finnes om temaet og gir samtidig praktiske eksempler fra offentlig sektor i hele Europa.

Målsettingen er at publikasjonen skal være til hjelp og inspirasjon i arbeidet med å heve kvaliteten på tjenesten gjennom å trekke innbyggere og brukere, og deres synspunkter, tettere inn i tjenesteutformingen.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har medvirket til utviklingen av en felles europeisk veileder i brukerretting og brukermedvirkning gjennom EUPAN (European Network for Public Administration). Den ble i utgangspunktet laget på engelsk, men er bearbeidet og oversatt til norsk av FAD og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).  

Veileder i brukerretting og brukermedvirkning (PDF)