Et nyskapende og bærekraftig Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Kortversjon av St.meld. nr. 7 (2008-2009)

Innovasjon handler om å gjøre noe nytt for å skape verdier. Folk som lever i et stabilt samfunn bygget på likhet, trygghet, rettferdig fordeling og som trives på jobben, gir det beste utgangspunktet for økt innovasjonsevne. Mennesker er den viktigste ressursen i arbeidet for å nå målet om et nyskapende og bærekraftig Norge.

Et nyskapende og bærekraftig Norge