Evaluering av lover

Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler

Denne veilederen gir et enkelt, men fullstendig rammeverk for hvordan man kan planlegge og foreta evalueringer i forbindelse med regelverksutvikling og regelverksanvendelse.

Det som står i veilederen, gjelder både lover og forskrifter, men for å forenkle fremstillingen er henvisning til forskrifter ofte utelatt.

Veilederen er til støtte for både oppdragsgivere, planleggere og gjennomførere av evalueringer. Veilederen gir nyttig rettledning uansett om man ønsker å sette ut selve gjennomføringen av evalueringen til eksterne miljøer eller om man vil foreta hele evalueringen selv.

Last ned veilederen i pdf-format her.