Forsiden

Historisk arkiv

Kollektiv Kosovo-beskyttelse opphevet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr. 78-99
Dato: 6. august 1999

Kollektiv Kosovo-beskyttelse opphevet

Den kollektive beskyttelse av flyktninger og asylsøkere fra Kosovo, som ble innført 30. april, blir nå opphevet med øyeblikkelig virkning. Etter Regjeringens vurdering er det ikke lenger noen generell fare for forfølgelse av kosovoalbanere, selv om den humanitære situasjonen fortsatt er vanskelig. Mer enn 2000 kosovoalbanere har allerede reist, eller ønsker snarest å reise hjem. Ordningen omfattet i alt 8000 personer fra Kosovo, hvorav 6000 ble hentet hit under krigen.

Ordningen innebar at alle fikk oppholds- og arbeidstillatelse i ett år. Denne tillatelsen vil fortsatt gjelde. Også de som er kommet til Norge før dagens opphevelse, men som ikke har fått sin søknad behandlet ennå, vil få tillatelse for ett år.

Personer som ønsker ytterligere opphold utover dette ene året, må søke på individuelt grunnlag. Slike søknader vil bli behandlet på vanlig måte med henblikk på om søkeren har behov for beskyttelse, eller fyller vilkårene for opphold på humanitært grunnlag. Personer som ikke oppfyller noen av vilkårene, forutsettes å returnere til til Kosovo.

Samtidig oppheves også særordningene som ble innført i forhold til visum og familiegjenforening. Når det gjelde familiegjenforening betyr dette at søker selv må fremme søknaden fra hjemlandet, og at det er et vilkår for innvilgelse at herboende familiemedlem har oppholdstillatelse. Personer som fyller vilkårene for å få familiegjenforening, vil ikke lenger innvilges visum for å kunne reise til Norge for å fremme søknad her.

Statssekretær Atle Hamar vil være tilgjengelig for kommentar på 57 72 71 15 mellom kl 13 og 14.


Kontaktperson: Bjørn Talén, telefon 22 24 51 09

Lagt inn 6. august 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen