Historisk arkiv

Norges brannskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 58/2002
Dato: 03.10.02

Norges brannskole

Regjeringen foreslår å bevilge 43 mill. kroner til Norges brannskole i Tjeldsund. Regjeringen har økt bevilgningen med fire mill. kroner for å følge opp Stortingets målsetning om å gjennomføre brannutdanning for alle deltidsansatte i de kommunale brannvesen.

Ansvaret for Norges Brannskole ble fra i år overført fra Utdannings- og forskningsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det er Direktoratet for brann- og elektrisitetssikkerhet som følger opp skolen faglig og administrativt. Skolen utvikler og tilbyr kommunale brannvesen, personell i næringsliv og offentlige virksomheter opplæring for å redusere risikoen for dødsfall og skader som følge av brann.