Historisk arkiv

Pensjon til Prinsesse Astrid, fru Ferner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 9/2002
Dato: 12.02.02

Kontaktperson:

Statsråd Victor D. Norman, 22 24 46 01

Pensjon til Prinsesse Astrid, fru Ferner

Den norske stat har besluttet å vise sin anerkjennelse for den innsatsen Prinsesse Astrid, fru Ferner, har gjort for Norge. Som landets førstedame i en rekke år, og senere i forbindelse med omfattende representasjonsoppgaver. Hun vil derfor få innvilget ærespensjon av statskassen.

Beslutningen ble meddelt Prinsessen i forbindelse med hennes 70-årsdag, som er i dag 12. februar. Pensjonen er satt til kr 396.000,- pr. år og vil bli utbetalt på vanlig vis gjennom Statens Pensjonskasse.