Historisk arkiv

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avslag på klage over Konkurransetilsynets vedtak:

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ingen forlenget dispensasjon fra konkurranseloven for Oppland skyss og informasjon AS

Pressemelding

Nr.: 60/2003
Dato: 19.09.03
Kontaktperson: Rådgiver Helge Moe Spildrejorde; 22244970 eller informasjonssjef Lisa Bang; 91639380

Avslag på klage over Konkurransetilsynets vedtak:

- Ingen forlenget dispensasjon fra konkurranseloven for Oppland skyss og informasjon AS


Oppland skyss og informasjon AS søkte i brev av 24. februar og 27. mars 2003 om forlenget dispensasjon fra forbudene i konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for samarbeid mellom drosjeeierne innen selskapet, om felles prissetting, anbud og fordeling av offentlig drosjetransport i Oppland fylke. Konkurransetilsynet avslo søknaden. Oppland skyss og informasjon AS påklaget avslaget.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet tar ikke klagen til følge. Departementet er i likhet med Konkurransetilsynet av den oppfatning at samarbeidet mellom eierne i Oppland skyss og informasjon AS er så omfattende, at det vil føre til svak konkurranse. Departementet mener at konkurranse vil gi lavere priser og bedre kvalitet og service.

Vedtaket med grunngiving