Historisk arkiv

Magne Ognedal direktør for det nye Petroleumstilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 72/2003
Dato: 21.11.2003

Magne Ognedal direktør for det nye Petroleumstilsynet

Magne Ognedal ble i statsråd i dag utnevnt som direktør for det nye Petroleumstilsynet. Ognedal er i dag direktør i Oljedirektoratet.

Ognedal er utdannet sivilingeniør ved University of Newcastle i 1967. Han har arbeidet i Oljedirektoratet helt siden 1974. Han har siden 1999 vært direktør med ansvaret for området Oppfølging. Han har deltatt i en rekke råd og utvalg nasjonalt og internasjonalt – og har betydelig erfaring innenfor HMS-området. Magne Ognedal er 60 år.

Det nye Petroleumstilsynet opprettes 1. januar 2004. Petroleumstilsynet skal ha myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på sokkelen og enkelte anlegg på land.

Direktørstillingen er en åremålsstilling på seks år.