Historisk arkiv

Endring i regelverk om permittering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen la i dag fram en lovproposisjon om endring i lov om lønnplikt ved permittering. Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 10 til 5 dager (26.11.04).

Pressemelding

Dato: 26.11.04
Kontaktperson: Seniorrådgiver Arne Raade, tlf. 22 24 47 32

Endring i permitteringsregelverket

Regjeringspartiene inngikk den 14. november 2004 en avtale med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2005.

I avtalen ble det bl.a. avtalt at

  • arbeidsgivers lønnplikt ved permittering av arbeidstakere reduseres fra 10 til 5 dager ved hel permittering og ved minst 40 prosent reduksjon av arbeidstiden.
  • perioden uten lønnplikt for arbeidsgiver og hvor de permitterte arbeidstakerne samtidig kan motta dagpenger er nå midlertidig utvidet fra 26 til 42 uker frem til 1. januar 2005. Denne perioden forlenges videre frem til 1. juli 2005.


Regjeringen har i dag fremlagt en lovproposisjon for Stortinget om endring i lov om lønnplikt ved permittering hvor arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 10 til 5 dager. Forlengelse av permitteringsperioden frem til 1. juli 2005 vil bli fastsatt i forskrift.

Det vil ikke bli fastsatt egne overgangsregler.