Historisk arkiv

Rettigheter og hjelp for barn ved bosetting i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Familier, hjelpeapparatet og myndigheter får nå et nytt hjelpemiddel til å forebygge problemer og sikre hjelp for barn i norske familier som bosetter seg i utlandet. (10.03.05)

Pressemelding

Nr.: 05022
Dato: 10.03.2005

Ny veileder for familier og hjelpeapparat:

Rettigheter og hjelp for barn ved bosetting i utlandet

Familier, hjelpeapparatet og myndigheter får nå et nytt hjelpemiddel til å forebygge problemer og sikre hjelp for barn i norske familier som bosetter seg i utlandet. En ny veileder gir en samlet oversikt over barn og unges rettigheter og muligheter til å få hjelp, dersom det oppstår vanskeligheter. Veilederen er utviklet i samarbeid mellom Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

- Veilederen er ett av flere ledd i oppfølgingen av rapporten fra vår delegasjon til Spania i 2004. Den bør bli et nyttig hjelpemiddel for økt kunnskap om lover og regler som angår barns rettigheter og krav på hjelp. Veilederen gir også informasjon om barneverntjenester i utlandet. Forholdene i Spania er spesielt omtalt, siden det bor særlig mange norske familier der, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen i Oslo og Akershus har bistått ved utvikling av veilederen. Norske frittstående skoler i utlandet, både grunnskoler og videregående skoler, omfattes av friskoleloven. I tillegg er de underlagt lovgivning i det landet skolen har sin virksomhet.

- Elever får gjennom veilederen god informasjon og kunnskap om hva det innebærer å gå på et frittstående norsk skole i utlandet, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Hun håper den samlede informasjonen vil være nyttig både for elever, foresatte og ulike samarbeidsparter.

Veilederen "Norske familier som flytter med barn til utlandet" går inn på fem tema:

  • Formelle krav ved flytting til utlandet (meldeplikt, registrering mv.)
  • Norske institusjoner i utlandet (utenriksstasjoner, sjømannskirker mv.)
  • Opplæring/skoler i utlandet (norske skoler, internasjonale skoler mv.)
  • Barnevern i utlandet (om barnevernloven, bistand til etterlatte barn mv.)
  • Andre forhold som angår barnefamilier (barnetrygd, sosiale ordninger mv)

Veilederen er lagt ut på departementenes hjemmeside www.odin.no