Historisk arkiv

Sverre Diesen utnevnt til ny forsvarssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(10.12.04) Generalløytnant Sverre Diesen er i statsråd i dag utnevnt til ny forsvarssjef. Han vil etterfølge forsvarssjef Sigurd Frisvold som etter eget ønske går av 1. april 2005.

Pressemelding

Nr.: 27/2004
Dato: 10.12.04

Sverre Diesen utnevnt til ny forsvarssjef

Generalløytnant Sverre Diesen er i statsråd i dag utnevnt til ny forsvarssjef. Diesen har en lang karriere i Forsvaret og er i dag militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han vil etterfølge forsvarssjef Sigurd Frisvold som etter eget ønske går av 1. april 2005.

General Sigurd Frisvold (57) har vært forsvarssjef siden 1999, og når han fratrer i april vil han frem til han går av med pensjon bli stilt til rådighet for Forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold berømmer det arbeidet forsvarssjef Sigurd Frisvold har lagt ned for å omstille og forbedre Forsvaret:

- Sigurd Frisvold har gjort en meget god jobb i de årene han har vært forsvarssjef. Siden han tiltrådte i 1999 har han blant annet lagt frem forslag til to langtidsprogram som grunnlag for de to 4-årsplanene (2001-2005 og 2005-2008) som Regjeringen og Stortinget har vedtatt. De mange positive tilbakemeldingene vi får fra allierte om våre bidrag til internasjonale operasjoner bekrefter at det i denne perioden har skjedd en betydelig kvalitetsheving i det norske Forsvaret. Jeg setter stor pris på Sigurd Frisvold og vårt nære og gode samarbeid.

- Når Sigurd Frisvold ønsker å fratre i april neste år, er det med stor glede og forventning jeg ønsker Sverre Diesen velkommen som hans etterfølger, sier forsvarsminister Krohn Devold. Generalløytnant Sverre Diesen har en meget solid bakgrunn for å ta fatt på denne krevende oppgaven. Han har arbeidet tett sammen med nåværende forsvarssjef om den pågående omstillingen, og han har en allsidig militærfaglig bakgrunn, både fra operativ tjeneste som landkommandør ved Jåtta (FOHK) og Reitan (FKN), og fra utdanning og ledelse.

Generalløytnant Sverre Diesen (55) er født i Oslo. Han ble ansatt i

Forsvarsdepartementet i 2003 da forsvarets øverste sivile og militære ledelse ble integrert i et nyorganisert Forsvarsdepartement. I 2002-2003 var Diesen kommandør for landstridskreftene ved Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger, og i 2001-2002 var han landkommandør ved Forsvarskommando Nord-Norge ved Reitan/sjef for Distriktskommando Nord-Norge i Harstad. I perioden 1998-2001 var han sjef for Strategi- og langtidsplanavdelingen ved Forsvarets overkommando og ledet utarbeidelsen av Forsvarsstudie 2000.

I tillegg har Sverre Diesen blant annet vært stabssjef ved 6. divisjon i Nord-Norge, sjef for HM Kongens Garde, hovedlærer i taktikk ved Krigsskolen og instruktør ved Infanteriets Skyte- og Vinterskole. I 1981 var han nestkommanderende ved et britisk mekanisert geværkompani i British Army of the Rhine i Tyskland.

Sverre Diesen er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole og har foruten Krigsskolen både norsk og britisk stabsskole.

- Jeg ser frem til å videreføre det omfattende moderniseringsarbeidet i Forsvaret som general Sigurd Frisvold har initiert og ledet. Parallelt med moderniseringen skal Forsvaret også løse de mange løpende oppdrag i inn- og utland fra dag til dag, oppdrag som stiller betydelige krav til både personell og materiell. Det er med stor respekt jeg i april vil ta fatt på denne oppgaven, sier generalløytnant Sverre Diesen.