Historisk arkiv

Videreutvikling av ULA-klasse u-båter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(12.10.05) Forsvarsdepartementet (FD) har godkjent et prosjekt for en kapasitetsmessig videreutvikling av Ula-klassen undervannsbåter.

Videreutvikling av ULA-klasse u-båter

(12.10.05) Forsvarsdepartementet (FD) har godkjent et prosjekt for en kapasitetsmessig videreutvikling av Ula-klassen undervannsbåter. ”Undervannbåtene er en viktig kapasitet for Forsvaret, og prosjektet gjør det mulig for Norge å opprettholde sine forpliktelser mot NATO” uttaler forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Målsetningen med prosjektet er å oppdatere undervannsbåter slik at de i fremtiden har en sikker fremdrift og navigering i neddykket tilstand. Videre skal undervannbåtene oppgraderes slik at de kan delta i internasjonale operasjoner i henhold til NATO standard.

Prosjektet skal fullføre de pågående leveransene for sonarer, kommunikasjon og navigasjonssystemer. I tillegg skal blant annet to av fartøyene få installert tilsvarende klimaanlegg som allerede i dag er om bord i KNM Ula. Moderniseringen er planlagt å bli gjennomført frem til utløpet av 2008.