Historisk arkiv

Direktør ved NIFES

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Øyvind Lie er tilsett for ein ny åremålsperiode som direktør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES). Han har hatt denne stillinga dei siste seks åra. (07.11.03)

Pressemelding

Nr.: 76/2003
Dato: 07.11.2003
Kontaktperson: Kst. ekspedisjonssjef Magnhild Bjørseth 22 24 64 30

Direktør ved NIFES

Øyvind Lie er tilsett for ein ny åremålsperiode som direktør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES). Han har hatt denne stillinga dei siste seks åra.

Øyvind Lie er utdanna cand. real. og er dr. philos. Han har blant anna bakgrunn som forskar i tillegg til administrativ erfaring.