Historisk arkiv

Fiskeriministeren åpner FAO-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Fiskeriminister Svein Ludvigsen åpner torsdag 7. august en FAO-konferanse i Trondheim med delegater fra mer en 50 land. FAO er FNs mat og landbruksorganisasjon med 183 medlemsland verden over. FAO har opprettet en egen komité som skal arbeide med utviklingen av verdens akvakultur i et globalt perspektiv. (05.08.2003)

Pressemelding

Nr.: 45/2003
Dato: 05.08.2003
Kontaktpersoner:
Førstekonsulent Marit Heller 22 24 65 02 / 99 51 16 16
Informasjonsrådgiver Dag H. Nestegard 22 24 23 87 / 48 17 02 09

Fiskeriministeren åpner FAO-konferanse

Fiskeriminister Svein Ludvigsen åpner torsdag 7. august en FAO-konferanse i Trondheim med delegater fra mer en 50 land. FAO er FNs mat og landbruksorganisasjon med 183 medlemsland verden over. FAO har opprettet en egen komité som skal arbeide med utviklingen av verdens akvakultur i et globalt perspektiv.

- Det er en glede for meg å få lov til å åpne komiteens andre internasjonale konferanse om akvakultur, sier Svein Ludvigsen. Statsråden legger til at det er viktig å få felles internasjonale regler og sertifiseringskrav for akvakultur, noe som tidligere ikke har eksistert, og som konferansen i Trondheim skal drøfte spesielt.

Følgende temaer ble tatt opp på første møte i Bejing og skal videreføres i Trondheim:

  • Matvaresikkerhet, med felles kvalitetsmål, standarder og sertifiseringsregler for trygg mat.
  • Utvikling og forvaltning av verdens akvakultur skal ha et forpliktende miljøvennlig perspektiv.
  • Felles rapporteringer innen analyser, statistikk, informasjonsinnhenting og annen faktainformasjon til nytte for alle deltagerland.

FAO ser på oppdrett som et viktig virkemiddel for å utvikle økonomisk svake områder. Utvikling av standarder må derfor vektlegge krav som ikke vil virke handelshemmende for utviklingsland, men som fremmer økonomisk vekst for alle parter. Av den grunn er produktkvalitet, matvaresikkerhet og sertifisering av vesentlig betydning for internasjonal handel og tilgang til nye markeder.

Konferansen er på Radisson SAS Royal Garden Hotell fra 7. til 11. august. Leder av fiskeriressursavdelingen ved FAOs hovedkontor i Roma, dr. Serge Garcia, vil også være tilstede på konferansen. FAOs komite for akvakultur møttes sist gang i fjor vår, i Beijing. 15 ikke-statlige organisasjoner vil også delta på konferansen i Trondheim.

Aktuelle lenker: