Historisk arkiv

Spesielle kvoteordninger for kystflåten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Regjeringen har fastsatt forskrift om spesielle kvoteordninger for kystflåten. Det innføres strukturkvoter for fartøy mellom 15 og 28 meter. Dessuten skal en driftsordning for fartøy som deltar i adgangsbegrensede fiskerier prøves ut i tre fylker – Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. (07.11.2003)

Pressemelding

Nr.: 78/2003
Dato: 07.11.2003
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen 22 24 64 42

Spesielle kvoteordninger for kystflåten

Regjeringen har fastsatt forskrift om spesielle kvoteordninger for kystflåten. Det innføres strukturkvoter for fartøy mellom 15 og 28 meter. Dessuten skal en driftsordning for fartøy som deltar i adgangsbegrensede fiskerier prøves ut i tre fylker – Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane.

- Formålet med ordningene er å legge til rette for en positiv utvikling i de ulike fartøygruppene i kystflåten. Ordningene vil øke lønnsomheten, gi bedre muligheter for fornying av flåten og skape mer attraktive arbeidsplasser, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. Med utvidet kvotegrunnlag kan de enkelte fartøy drive fiske i større deler av året enn i dag.

Strukturkvoteordningen gjelder fartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 15 og 28 meter. (Hjemmelslengden er den fartøylengden som er utgangspunktet for kvoteberegningen for fartøyet) Ordningen gir mulighet for langsiktig forhøyet kvotegrunnlag for enkeltfartøy ved at andre fartøy permanent blir tatt ut av fiske. Gjennom denne ordningen vil antall fartøyer, og dermed overkapasiteten i kystflåten, bli redusert.

Driftsordningen for alle fartøy under 28 meter innebærer kortsiktig utveksling av kvoter mellom fartøy. Ordningen legger til rette for spesialisering av driften og dermed et mer lønnsomt driftsopplegg for det enkelte fartøyet.

Begge ordningene skal bare kunne nyttes innenfor hver enkelt av de fire lengdegruppene i kystflåten, og det er fartøyenes hjemmelslengde for kvotetildeling som avgjør hvilken gruppe man tilhører i det enkelte fiskeri. Fiskeriminister Svein Ludvigsen sier at det bare er ved å bruke hjemmelslengde at man sikrer at strukturordningene gir struktureffekt, i betydningen reduksjon av antall fartøy i gruppen, men samtidig unngår at ordningene medfører strukturendringer, i betydningen forskyvning av kvotegrunnlag mellom grupper.

Det gjelder distriktsmessige bindinger og regler om kvotetak for begge ordningene.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen understreker at ordningene er frivillige. Men han regner med at ordningene er så gunstige at mange ønsker å benytte dem.