Historisk arkiv

Banklovkommisjonens utredning om kollektiv livsforsikring overlevert finansministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

21/2003

Banklovkommisjonens leder, Erling Selvig, overleverte i dag kommisjonens utredning nr. 10 om konkurranse i kollektiv livsforsikring til finansminister Per-Kristian Foss. (05.03.2003)

Pressemelding

Nr.: 21/2003
Dato: 05.03.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811/Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31, mobil 95 21 42 83

Banklovkommisjonens utredning om kollektiv livsforsikring overlevert finansministeren

Banklovkommisjonens leder, Erling Selvig, overleverte i dag kommisjonens utredning nr. 10 om konkurranse i kollektiv livsforsikring til finansminister Per-Kristian Foss. Utredningen omfatter blant annet utkast til nye lovregler som vil gi like vilkår for samtlige tilbydere av kommunale tjenestepensjonsordninger.

- Jeg er meget tilfreds med at det har lykkes Banklovkommisjonen å komme fram til en omforent løsning hvor alle livsforsikringsselskapene vil få like vilkår når de skal utarbeide forsikringsprodukter til kommunal sektor, sier finansminister Per-Kristian Foss. – Det er et behov for å styrke konkurransen om kommunale pensjonsordninger. Dette arbeidet danner et godt grunnlag for at livsforsikringsselskapene kan tilby kommunale pensjonsordninger på like vilkår. Jeg har også håp om at utredningen er i tråd med de forventninger partene i arbeidslivet har til lovarbeidet, sier Foss.

Finansdepartementet vil umiddelbart sende Banklovkommisjonens utredning på høring. Fristen for merknader er satt til 20. mai 2003. Departementet tar sikre på å legge fram en odelstingsproposisjon senest 1. november 2003. Det legges opp til at nye lovregler skal tre i kraft fra årsskiftet 2003/2004.

For nærmere omtale av Banklovkommisjonens forslag, se egen pressemelding fra kommisjonen her

Se utredningen her