Historisk arkiv

Utvalg for revisjon av lov om eiendomsmegling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

33/2004

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg for revisjon av lov om eiendomsmegling. Utvalget skal gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på generell revisjon og oppdatering. (02.04.2004)

Pressemelding

Nr.: 33/2004
Dato: 02.04.2004
Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 31 / mobil 95 21 42 83, Tore Mydske, telefon 22 24 45 88 / mobil 91 35 32 92

Utvalg for revisjon av lov om eiendomsmegling

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg for revisjon av lov om eiendomsmegling. Utvalget skal gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på generell revisjon og oppdatering. Det skal legges vekt på ryddighet, orden og oversiktlighet i markedet, samt hensynet til trygghet for forbrukerne.

Utvalget skal ledes av professor dr. juris Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI.

Øvrige medlemmer i utvalget vil være:

- Divisjonsdirektør Hildur Høiland, Eiendomsmeglerforetakenes Forening
- Underdirektør Christina Moestue, Forbrukerrådet
- Seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad, Kredittilsynet
- Seniorrådgiver Egil Rokhaug, Barne- og familiedepartementet
- Advokat Ingebjørg Roll-Matthiesen, Den Norske Advokatforening
- Advokat Bjørn Sanne, Finansnæringens Hovedorganisasjon/ Sparebankforeningen
- Statsautorisert eiendomsmegler Øivind A. Tandberg, Norges Eiendomsmeglerforbund
- Rådgiver Jorunn B. Øystese, Finansdepartementet

Utvalgets utredning skal blant annet omfatte følgende punkter:

  • En vurdering av hvilke plikter og ansvar megleren bør ha overfor selger og aktuelle kjøpere. Det skal også vurderes om megler bør ha plikt til å informere kjøper om utformingen av meglerprovisjonen.
  • En vurdering av om det bør stilles spesifikke utdannings-/kompetansekrav til hver enkelt megler i foretakene, herunder om det er nødvendig å innføre et system med ansvarlige kundebehandlere som må oppfylle eventuelle slike utdannings-/ kompetansekrav.
  • Meglers uavhengighet, herunder spørsmål knyttet til meglers egenhandel, drift og eie av annen næringsvirksomhet. Formidling av banklån og forsikring (særlig eierskifteforsikring) mot provisjon, skal også vurderes.
  • En vurdering av konsesjonssystemet og kravene til organisering av eiendomsmeglerforetakene.
  • Det har vært anført at dagens organisering av budrunder skaper vanskeligheter, særlig for aktuelle kjøpere. Både høyt tempo og manglende gjennomsiktighet har vært fremhevet i denne sammenheng. Utvalget skal foreta en sammenligning med praksis på dette området i andre land, og vurdere om det er behov for å fastsette tiltak for å endre dagens praksis.
  • Utvalget skal vurdere eiendomsmeglingslovens anvendelsesområde, særlig med henblikk på eiendommer i utlandet, næringseiendommer og landbrukseiendommer.