Historisk arkiv

Ny politimester i Salten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 8 - 2002
Dato: 8.2.2002
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, tlf 22 24 52 20

Ny politimester i Salten

Bernt Fredrik Mo (59) er i statsråd i dag utnevnt til politimester i Salten politidistrikt.

Mo er cand. jur. fra 1971. Han har fra 1998 til desember 2001 vært konstituert som politimester i Hamar. Siden januar 2002 har han stått til disposisjon for Politidirektoratet.

Bernt Fredrik Mo har tidligere blant annet vært sorenskriver i Sunnhordland, assisterende sysselmann på Svalbard, politimester i Hardanger og konstituert statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Mo er utnevnt for en periode på seks år og vil tiltre fra det tidspunkt Justisdepartementet bestemmer