Historisk arkiv

Rasismeparagrafen presiseres til også å omfatte symboler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å endre straffeloven slik at det blir klart at ytringer som fremsettes ved bruk av symboler kan rammes av ”rasismeparagrafen” (§ 135 a) i straffeloven. - Hensikten er at endringen kan gjøre det lettere å slå ned på denne formen for rasisme, der symboler brukes som en del av en rasistisk ytring, sier justisminister Odd Einar Dørum. (5.7.2002)

Pressemelding

Nr.: 74 - 2002
Dato: 05.07.2002

Rasismeparagrafen presiseres til også å omfatte symboler

Regjeringen foreslår å endre straffeloven slik at det blir klart at ytringer som fremsettes ved bruk av symboler kan rammes av ”rasismeparagrafen” (§ 135 a) i straffeloven.

Dette fremgår av et lovforlag som passerte statsråd i dag.

- Hensikten er at endringen kan gjøre det lettere å slå ned på denne formen for rasisme, der symboler brukes som en del av en rasistisk ytring, sier justisminister Odd Einar Dørum.

- Vi ønsker å understreke at bruk av rasistiske symboler og kjennetegn kan være en ytring som innebærer ringeakt for en person eller en gruppe personer på grunn av deres religion, rase, hudfarge eller etniske opprinnelse, sier han.

Bestemmelsen vil også kunne ramme spredning av materiale som viser slik ringeakt.

Regjeringen foreslår derimot ikke et konkret forbud mot visse symboler.