Historisk arkiv

Forsvaret gir håndvåpen til politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Politiet er svært glad for å kunne overta overskuddsmateriell fra Forsvaret. Dette er en viktig imøtekommelse av politiets utstyrsbehov, sier justisministeren. Overleveringen ble markert på Akershus festningsområde fredag. (29.04)

Pressemelding

Nr.: 32 – 2005
Dato: 29.04.2005

Forsvaret gir håndvåpen og materiell til politiet

Forsvarets omstilling til et mindre forsvar med større reaksjonsstyrke har redusert volumbehovet for militært utstyr. Forsvaret ønsker derfor å støtte politiet med viktig utstyr som kan være til hjelp i blant annet kamp mot hardere kriminalitet.

Materiell fra Forsvaret som skal overføres til politiet dreier seg i første rekke om håndvåpen (Mauser M59, skarpskytterrifle, Glock pistoler og MP5 maskinpistoler). I tillegg gis blant annet bandvogner, feltvogner, containere og vernedrakter.

Overleveringen ble markert på Akershus festningsområde i dag med forsvarsminister Kristin Krohn Devold, justisminister Odd Einar Dørum, sjef for Politidirektoratets beredskapsseksjon, politimester Oddbjørn Mjølhus og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, generalmajor Trond Karlsen, til stede.

Etter forespørsel fra Politiet overfører Forsvaret håndvåpen og materiell til Politiets data- og materielltjeneste. Det meste av materiellet overføres kostnadsfritt, og innebærer at politiet sparer investeringskostnader.

– Politiet er svært glad for å kunne overta overskuddsmateriell fra Forsvaret. Dette er en viktig imøtekommelse av politiets utstyrsbehov. Norsk politi er til daglig ubevæpnet, men er trent for våpenbruk i aktuelle situasjoner. Jeg har også gitt politiet anledning til å forhåndslagre tohånds våpen i utvalgte enheter i politidistriktene, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Håndvåpnene er av typen Mauser M59, skarpskytterrifle, Glock pistoler og MP5 maskinpistoler. Maskinpistolene vil bli brukt som suppleringsvåpen for den ordinære politistyrken og politireserven. Pistolene vil bli benyttet av politireserven og som supplerende våpen til annet politipersonell. I tillegg overføres 2 bandvogner til Sysselsmannen på Svalbard, 25 MB 240 feltvogner, 18 10-fots containere til lagring av materiell og 45 telt til Politiet til redusert pris. Videre overføres kostnadsfritt 400 matcontainere, 1600 vernedrakter, 900 soveposer og annet materiell.

– Vi er glad for å kunne hjelpe politiet. At politiet kan nyttiggjøre seg materiellet er god samfunnsøkonomi og positivt i beredskapssammenheng. Dette er et av mange eksempler på Forsvarets bidrag til det sivile samfunn. Dette går ikke ut over forsvarets operative evne fordi det moderne reaksjonsforsvar har et mindre volum, uttaler forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Forsvaret og Politiet samarbeider også på samfunnsområder som søk - og redning, og kystberedskap.