Historisk arkiv

Interimsstyre skal lede omdanningen av Norsk språkråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har oppnevnt et interimsstyre som skal lede det videre arbeidet med å omdanne Norsk språkråd til det som foreløpig er omtalt som et nytt kompetansesenter for norsk språk. (03.06.04)

Pressemelding

Nr.: 39/04
Dato: 03.06.2004
Kontaktperson: Seniorrådgiver Ingvar Engen, tlf. 22 24 80 31

Interimsstyre skal lede omdanningen av Norsk språkråd

Kultur- og kirkedepartementet har oppnevnt et interimsstyre som skal lede det videre arbeidet med å omdanne Norsk språkråd til det som foreløpig er omtalt som et nytt kompetansesenter for norsk språk.

Som leder er oppnevnt direktør ved Norges musikkhøgskole Tove Kristin Karlsen.

De øvrige medlemmer er:

Redaktør og journalist Marit Eikemo, Syn og Segn og Bergens Tidende
Førsteamanuensis Jan Olav Fretland, Høgskolen i Sogn og Fjordane
Administrerende direktør Tor Fuglevik, Norges Televisjon AS
Direktør Ola Haugen, J.W. Cappelens Forlag AS
Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Leder Magni Øvrebotten, Nynorsk mediesenter

Innenfor de rammene som blir fastlagt av Kultur- og kirkedepartementet, skal interimsstyret i første omgang ha det overordnede ansvaret for å forberede etablering av den nye institusjonen som skal avløse Norsk språkråd. Den daglige ledelse av etableringsprosessen ligger til direktøren.

For nærmere informasjon vises til mandat for interimsstyret og andre grunnlagsdokumenter som er tilgjengelige på Kultur- og kirkedepartementets nettsider på Odin:

Mandat for interimsstyret

Høringsdokumenter - Omdanning av Norsk språkråd