Historisk arkiv

1,2 milliarder kroner til idrettsformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I 2005 ble det fordelt 1,2 milliarder kroner av spillemidlene til idrettsformål.

Pressemelding

Nr.: 56/05
Dato: 29.04.05
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Paul Glomsaker, tlf. 22 24 80 50

1,2 milliarder kroner til idrettsformål

Hovedfordelingen 2005

Andre pressemeldinger:
Økt satsing på idrettsanlegg i kommunene
120 millioner kroner til lokale lag og foreninger
6,5 millioner til turisthytter og løyper

Regjeringen har fordelt 1,2 milliarder kroner av spillemidlene til idrettsformål. - Årets fordeling viderefører regjeringens satsing på idrettsanlegg og på aktivitetstilbud til barn og ungdom, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Det statlige tilskuddet til idrettsformål kommer fra overskuddet til Norsk Tipping AS. Beløpet regjeringen fordeler i år det samme som for 2004. Norsk Tipping hadde en mindre nedgang i omsetningen i 2004 og derfor er det ingen økning av spillemidlene til idrettsformål i 2005.

659 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene
Av beløpet på 1,2 milliarder kroner avsettes 659 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene. Dette er en økning på 13 millioner kroner i forhold til 2004.

Idrettsanlegg er en grunnleggende forutsetning for å nå det overordnede målet om idrett og fysisk aktivitet for alle, og er derfor prioritert ved årets fordeling.

Av disse midlene går 63 millioner kroner til et særskilt anleggspolitisk program. Målet med programmet er å bedre anleggssituasjonen i pressområdene, øke støtten til enkelte kostnadskrevende anlegg og stimulere til bygging av moderne anlegg.


Lokale lag og foreninger tildeles 120 millioner kroner
Tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger videreføres på samme nivå som i fjor. Målet med tilskuddet er å bidra til aktivitet og deltakelse i lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen har vært en suksess og regjeringen ønsker gjennom tilskuddet å støtte opp om lokalidretten.

1 million kroner til Friluftslivets år 2005
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) tildeles 1 million kroner til gjennomføring av Friluftslivets år 2005.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Stiftelsen Antidoping Norge
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er tidligere tildelt 349 millioner kroner, og stiftelsen Antidoping Norge er tidligere tildelt 18 millioner kroner.