Historisk arkiv

Årets utvalgte bok 2002 og Bokkunstprisen 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Statssekretær Yngve Slettholm

Årets utvalgte bok 2002 og Bokkunstprisen 2002

Utdelingen av prisen for "Årets utvalgte bok 2002" og "Bokkunstprisen 2002", Gamle Logen, 25. april 2002

Årets utvalgte bok 2002

Først vil jeg hilse fra statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Det er ikke vanskelig for meg å si litt om "årets utvalgte bok". Hvis det ikke allerede er kjent må jeg derfor med en gang avsløre at det er Bibelen som er årets vinner.

Det er gledelig at en bok som Bibelen også kan vinne frem i en slik konkurranse om god design.

Det er en bok som er viktig for mange mennesker, og det er en bok som er viktig for meg personlig. Den er blitt kalt bøkenes bok, og ingen andre bøker har hatt større betydning for vår historie og kultur. Den leses av leg og lærd over hele verden, og Biblenes budskap griper direkte inn i millioner av menneskers liv – bortimot 1900 år etter at slutten ble skrevet. I våre dager har den fått fornyet interesse, noe blant annet Tindbergs forestillinger med Markusevangeliet og Apostlenes gjerninger er et tegn på. I en rotløs tid ser vi mennesker som søker etter røtter, etter det opprinnelige.

I Norge blir det utgitt en rekke bibelutgaver i ulike formater og innbinding, og mange av disse trykkes i utlandet fordi tynntrykk er krevende bokproduksjon, og slik sett en spesialitet. Den utgaven som nå får prisen, er trykket i Nederland. Utgaven er manuelt innbundet av bokbinderiet "Boken" i Bergen.

Årets utvalgte bok i 2002 er i sort skinninnbinding, ligger godt i hånden eller utslått på et bord eller en prekestol. Skriften har en karakter som innbyr til lesning, og noteapparatet er organisert på en lettfattelig måte. Utgaven er preget av nøkternhet og tradisjon i design, og den formidler verdighet. Forsiden er utsmykket med et diskret jerusalemkors, som med sin symbolikk - spredning av evangeliene i de fire himmelretningene - er svært velvalgt.

Årets utvalgte bok er en utgave som bør ha interesse for grupper langt utover prestestanden. Den er ikke utformet for å stå i en bokhylle, men for å ligge framme, hvor den kan innby til lesning og fordypelse.

Før jeg deler ut prisen, vil jeg kort referere følgende fra juryens vurderinger:

"Juryen valgte i år å endre betegnelsen "årets vakreste bok" til "årets utvalgte bok." Det er, når det gjelder årets vinner, ikke tale om nyskapende design, men om en håndverksmessig standard og sans for typografiske detaljer, som går utenpå det meste av det som utgis her til lands. Det er lagt mye arbeid i å gjøre dette til et unikt redskap for prestene i Den norske kirke og andre brukere av "Bøkenes bok".

"Årets utvalgte bok" er valgt ut blant over to hundre innsendte bøker til konkurransen "Årets vakreste bøker.""

Og vinner i år er altså: Bibelen, utgitt av Det norske bibelselskap
Design er ved Junn Paasche-Aasen
Ansvarlig for sats og databehandling er Thorkild Christensen

Så følger noen tekniske - men viktige - detaljer:

Utgaven er satt med: ITC Berkeley Old Style, medium 11/13
Som papir er benyttet 32 g Primalux
Og boken er trykt hos "Jongbloed" i Nederland

Med dette er det en glede for meg å utdele prisen "Årets utvalgte bok".

Bokkunstprisen 2002

Først skal jeg si litt om historien og bakgrunnen til Bokkunstprisen:

Bokkunstprisen ble første gang tildelt Crix Dahl i 1958. Senere har en rekke personer mottatt prisen, blant dem Junn Paasche-Aasen i 1985, som nettopp fikk prisen for design på Årets utvalgte bok i 2002 .

Bokkunstprisen kan tildeles en person eller en virksomhet som har gjort en særlig innsats for å fremme god bokkunst gjennom sitt arbeid med å formgi, illustrere, produsere eller utgi bøker.

Bokkunstprisen blir delt ut for kvalifisert innsats over et lengre tidsrom innenfor ett eller flere av ovennevnte områder.

Jury for bokkunstprisen er styret i GRAFILL som er sammensatt av grafiske designere og illustratører.

Prisen er en "bokfink" utformet av Iben Sandemose og støpt i bronse.

Å sitte i en god stol med en god bok mellom hendene er for de fleste av oss et bilde på en avslappet og harmonisk situasjon. Det er fint med en bok vi kan kjenne på og bla i. Selv om vi i dag kan laste ned bøker fra nettet og lese dem på skjerm, er det ennå ikke noe som kan måle seg med den fysiske boka. Boken finnes innbundet og formgitt mellom to permer. Ellers er det ingen bok. Det blir rett og slett ikke den samme opplevelsen av å printe ut filen på en bunke A4-ark.

Hva er det som får oss til å plukke ut en bok i bokhandelen? Hva er det som får oss til å like å eie den? Det første inntrykket er gjerne personlig og direkte, og fester seg før det første ordet er lest. Fargen, formatet, materialet, vekten, utformingen av bokstavene, kort sagt verktøyet til grafiske designere og illustratører.

Omslaget er det første vi møter i kontakten med boken. Ved dette møtet har bokomslaget som oppgave å være plakat for boken, gi forventning om opplevelse for leseren, og ta vare på selve boken. Utfordringen for designere og illustratører er å gi hver bok en særlig identitet

Når boken skal utformes og gis et uttrykk, må det skje på innholdets premisser. Innholdet i boken er det sentrale. God bokdesign skal underbygge, ikke overskygge boken selv.

Vinneren av bokkunstprisen i år er en særlig eksponent for dette synet.

Årets prisvinner får prisen for sin mangeårige innsats innenfor bokdesign, spesielt omslagsdesign.

Bokkunstprisen 2002 går til Jesper Egemar.