Historisk arkiv

Økning i regional- og distriktspolitiske rammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 102/2002
Dato: 03.10.2002

Økning i regional- og distriktspolitiske rammer

Regjeringen foreslår å bevilge mer enn 1,5 milliarder kroner i neste års statsbudsjett til regional- og distriktspolitiske formål. Dette er en økning på 7,1 prosent i forhold til innværende års budsjett.

Fylkeskommunene vil disponere en ramme på 1 166,5 millioner kroner. Dette er en oppfølging av Regjeringens desentralisering av beslutningsmyndighet i lokal og regional distriktsutbygging. Beslutningsmyndighet flyttes fra departement og ut til fylkeskommunene. De får nå muligheten til å styrke sin rolle som regional utviklingsaktør. I rammen til fylkeskommunene er det lagt inn 50 millioner kroner for å romme en satsing på kommunale næringsfond.

Nasjonale satsingsområder som blant annet ulike SND-programmer, SIVA, Norsk Forskningsråd, Merkur-programmer, stedsutvikling og Interreg vil ha en ramme 347 millioner kroner.

- Regjeringen er fornøyd med satsingen på regional- og distriktspolitikken, sier kommunalminister Solberg. – Fylkeskommunen gis nå økt myndighet og flere midler i regional- og distriktspolitikken. Dette er noe fylkespolitikerne har bedt om, og det er nå opp til fylkeskommunene å fylle denne rollen og vise at dette er riktig politikk, sier Erna Solberg.