Historisk arkiv

Interkommunale sammenslutninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag om at plikten til å omdanne interkommunale sammenslutninger med ubegrenset ansvar til interkommunale selskaper skal falle bort. (27.06.2003)

Pressemelding

Nr.: 96/2003
Dato: 27.06.2003

Interkommunale sammenslutninger

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag om at plikten til å omdanne interkommunale sammenslutninger med ubegrenset ansvar til interkommunale selskaper skal falle bort. Etter dagens regler i kommuneloven § 27 er flere av disse sammenslutningene egne rettssubjekter og skal omdannes til interkommunale selskaper innen 01.01.2004.

Bakgrunnen er at departementet vil gjennomføre en utredning av rettslige rammebetingelser for interkommunalt samarbeid generelt. Det er ikke ønskelig å ha en lovbestemmelse som tvinger denne typen interkommunale enheter over i loven om interkommunale selskaper i denne fasen.

- Dette lovforslaget vil gi kommunene bedre tid til å vurdere endelig organisering av sitt interkommunale samarbeid, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Lovforslaget (Ot.prp. nr. 105 (2002 - 2003) innebærer at det vil være anledning til å etablere nye interkommunale sammenslutninger. Disse kan ha en slik grad av selvstendighet at enheten må regnes som en egen juridisk person. Dette uten at det er nødvendig å organisere virksomheten som et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper. Lovforslaget innebærer også at det for eksisterende interkommunale sammenslutninger etablert etter kommuneloven § 27 som er egne rettssubjekter, ikke er nødvendig å organisere enheten som et interkommunalt selskap.

Forslaget omfatter imidlertid ikke interkommunale selskaper med begrenset ansvar som ikke er organisert etter aksjeloven. Slike selskaper vil fortsatt måtte omdannes til aksjeselskap eller annen lovlig organisasjonsform innen 1.1.2004.

Departementets lovarbeid har til hensikt å foreta en utredning av de rettslige rammebetingelser for interkommunalt samarbeid. Spørsmålet om kommuneloven § 27 innebærer en hensiktsmessig regulering av interkommunalt samarbeid om forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse vil trolig bli en av de problemstillingene som skal vurderes.