Historisk arkiv

Tor Saglie ny departementsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Universitetsdirektør Tor Johan Saglie er utnevnt til departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet. Saglie er 53 år gammel og utdannet statsviter. (11.04.2003)

Pressemelding

Nr.: 33/2003
Dato: 11.04.2003

Tor Saglie ny departementsråd

Universitetsdirektør Tor Johan Saglie er utnevnt til departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet. Saglie er 53 år gammel og utdannet statsviter, han ble cand. polit. ved Universitet i Oslo i 1976.

Han har vært universitetsdirektør siden 1991. Fra 1989 til 1991 var han administrasjonsdirektør i Oslo kommune. Han har tidligere hatt en rekke stillinger i departementer og etater.

Saglie har bred styreerfaring fra aksjeselskap, statsforetak, helseforetak, kommunal virksomhet, samskipnad og stiftelser.