Historisk arkiv

Barn på skole i utlandet — et problem?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 12.05.2005

- Regjeringen ønsker at etterkommere etter innvandrere skal inkluderes i det norske samfunnet på lik linje med andre barn og unge, sier statsråd Erna Solberg. (12.05.2005)

Pressemelding

Nr.: 97/2005
Dato: 12.05.2005

Barn på skole i utlandet – et problem?

- Regjeringen ønsker at etterkommere etter innvandrere skal inkluderes i det norske samfunnet på lik linje med andre barn og unge, sier statsråd Erna Solberg.

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en rapport om barn med innvandrerbakgrunn som sendes til utlandet for å gå på skole. Rapporten peker på de negative konsekvensene av at barn med innvandrerbakgrunn oppholder seg i utlandet for en lengre periode, men viser også til at slike opphold har positive sider.

I all hovedsak er det foreldrenes opprinnelsesland barna sendes til. Rapporten drøfter kulturelle, sosiale, juridiske, praktiske og andre typer problemstillinger knyttet til at barn med innvandrerbakgrunn oppholder seg i en lengre periode i foreldrenes opprinnelsesland. Videre presenterer den tiltak som myndighetene har iverksatt og vil iverksette for å motvirke de negative konsekvensene av at barn med innvandrerbakgrunn får store deler av sin skolegang i utlandet. Formålet med rapporten er å gi en oversikt over det myndighetene hittil vet om barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i utlandet. Kommunal- og regionaldepartementet har i rapporten ønsket å tydeliggjøre nyansene i denne problematikken.

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg understreker at alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring, men foreldre står fritt til å velge om barna skal få sin skolegang i Norge eller i utlandet.

- Negative konsekvenser av at barn går på skole i utlandet kan være savn av foreldre, søsken, venner og kjente omgivelser, i tillegg til problemer med språk, skole og deltakelse i samfunnet ved retur til Norge. Positive sider ved opphold i foreldrenes opprinnelsesland kan være kjennskap til egne røtter, familie, kultur og språk, trygghet på ”hvem man er” og styrket selvbilde. Hvilke konsekvenser et lengre opphold i utlandet får vil være helt avhengig av den enkeltes ressurser og situasjon, sier statsråden.