Historisk arkiv

Nytt program skal styrkje innovasjonspolitikken — Norwegian Centres of Expertise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 14.10.2005

Pressemelding

Nr.: 257/2005
Dato: 14.10.2005

Statsbudsjett 2006

Nytt program skal styrkje innovasjonspolitikken – Norwegian Centres of Expertise

Regjeringa føreslår å bruke 34,5 millionar kroner til Norwegian Centres of Expertise neste år over budsjetta til Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. – Det er eit nytt program for å styrkje dei mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngjene, seier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Norwegian Centres of Expertise vender seg til spesialiserte, regionale bedriftsklyngjer med internasjonalt konkurransedyktige bedrifter som kan vere flaggskip i den nasjonale innovasjonspolitikken. Programmet skal stimulere til nettverksbygging og kompetanseheving i regionale forskings- og utviklingsinstitusjonar, i regionalt næringsliv og hos regionale styresmakter.

Innovasjon Noreg, SIVA og Noregs forskingsråd skal saman forvalte programmet. Gjennom ein open nasjonal konkurranse skal dei velje ut næringsmiljø basert på faglege vurderingar.

– Det finst mange sterke næringsmiljø rundt om i landet som er sterke nettopp fordi dei har funne eit fortrinn ved å basere seg på behov og føresetnader i regionen der dei held til. Regjeringa vil gjennom dette programmet gi langsiktig fagleg og finansiell støtte for å byggje vidare på dette grunnlaget, slik at næringsmiljøa blir endå sterkare, seier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Pressetelefonen i Kommunal- og regionaldepartementet: 22 24 25 00.