Historisk arkiv

Historisk arkiv

Flagget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Flagget

Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Beaivvi bártnit» av sørsamen Anders Fjellner (1795-1876). I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønn og datter. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen blå. Flagget har de samiske fargene: rødt, grønt, gult og blått.

Samiske flaggdager

I 1992 fastsatte Den 15. samekonferansen syv dager som skulle være samiske flaggdager. Senere er flere dager lagt til.

6. februar
Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

2. mars
Sametinget i Finland ble åpnet (1996).

25. mars
Marimesse. Maria bebudelsesdag. En tradisjonell samisk merkedag.

24. juni
Midtsommer. Sankthansdagen.

9. august
FNs internasjonale urfolksdag.

15. august
Dagen da sameflagget ble godkjent, og Isak Sabas fødselsdag (han har skrevet teksten til den samiske nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».)

18. august
Samerådet ble stiftet (1956).

26. august
Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).

9. oktober
Sametinget i Norge ble åpnet (1989).

9. november
Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).