Historisk arkiv

Kirgisistans president besøker energimiljø i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato: 26.11.03

Kirgisistans president besøker energimiljø i Trondheim

Under det offisielle kirgisiske besøket 27.-28.11.03 vil president Askar Akajev og hans følge besøke Trondheim, hvor miljøvernminister Børge Brende skal være vert. Energi og vannkraft samt kulturminner er tema for besøket. Kirgisistan og Norge har innledet samarbeid i forbindelse med energisparing, vannkraft, kulturarv og økoturisme.

-Kirgisistan har en nøkkelposisjon i Sentral-Asia ved at landet besitter store vannressurser. Kirgiserne ønsker å benytte en vesentlig del av vannressursene til energi, som de har stor mangel på. Det er viktig med skånsom utbygging i området, etter som flere av landene i samme region er avhengig av vanntilførselen fra Kirgisistan. Norge kan bidra med moderne teknologi og kunnskap når det gjelder miljøvennlig vannkraft, sier miljøvernminister Børge Brende.

President Askar Akajev skal besøke Bratsberg kraftstasjon. Ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet(NTNU) skal både president Akajev og miljøvernminister Brende innlede om energi. Videre skal president Akajev holde et foredrag om reformøkonomi i en tidligere Sovjet-republikk.

-Norge har gitt to stipendier til kirgisiske studenter som ønsker å studere moderne vannkraftteknologi ved NTNU. Dette er en måte å sørge for at eksperter som skal forestå vannkraftutbygging i Kirgisistan får god faglig kompetanse på miljøvennlig kraftutbygging. Som formann i FNs kommisjon for bærekraftig utvikling, CSD, har jeg engasjert meg sterkt i å bidra til å løse vannkonflikter og problemet med forurenset drikkevann i regionen. Utbygging av småskala vannkraftverk i Kirgisistan er en del av denne problemstillingen, sier miljøvernminister Børge Brende.

President Askar Akajev og hans følge skal videre besøke Erkebispegården, hvor miljøvernministeren er vert under lunsjen, med påfølgende pressekonferanse. Deretter følger en omvisning i Nidarosdomen, samt et besøk ved utstillingen om Kirgisistan på Vitenskapsmuséet.

-Kirgisistan og Norge innledet i sommer et samarbeid i forbindelse med kulturarv og økoturisme. Begge landene er fjell-land, hvor mye av kulturen har utspring i fjellenes sårbare økosystemer. Den norske turistforeningen er engasjert for å lage et pilotprosjekt med økovennlig småskala turisme i Kirgisistan. Videre støtter Norge Verdensarvstiftelsens samarbeid med Kirgisistan for å få nominert landets hellige fjell Sulyman-Too til verdensarvlisten, sier miljøvernminister Børge Brende.

Kontaktpersoner:
Spesialrådgiver Eldrid Nordbø, tlf. 90 92 46 85

Rådgiver Marianne Gjørv tlf. 95 77 22 19