Historisk arkiv

Vern og eiendomsinteresser sikret på Kaupanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har i dag avgjort tre klager over Riksantikvarens vedtak om å frede et område rundt Kaupanger hovedgård og Kaupanger stavkirke i Sogndal kommune. (20.10.03)

Pressemelding

Dato: 20.10.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Vern og eiendomsinteresser sikret på Kaupanger

Miljøverndepartementet har i dag avgjort tre klager over Riksantikvarens vedtak om å frede et område rundt Kaupanger hovedgård og Kaupanger stavkirke i Sogndal kommune. Langvarig strid om vern av området rundt Kaupanger hovedgård og Kaupanger stavkirke i Sogndal kommune er dermed over. Børge Brende åpner for tre nye boliger i området Dyrhagen.

- Dette har vært en langvarig og vanskelig sak hvor utbyggingsinteresser og næringsinteresser har vært i konflikt med verneinteressene. De kulturhistoriske verdiene i området er uten tvil meget store. Jeg mener likevel vernet må gi rom for fortsatt utvikling og næringsdrift i området, sier miljøvernminister Børge Brende i en kommentar.

- Vi har funnet en løsning som både ivaretar hensynet til verneinteressene og berørte eieres behov for å kunne utnytte egen eiendom på økonomisk god måte.

Konkret innebærer departementets vedtak at fredningsområdet avgrensing mot området Dyrhagen justeres noe og at det åpnes for utbygging av ytterligere tre boliger i dette området. Også i området vestre kant justeres grensen noe ved at massetaket Grushola tas ut av fredningen. Det har videre skjedd en avklaring av at fredningen ikke skal hindre nye gravlegginger på det kirkeområdet som ikke er fra middelalderen. Riksantikvaren er også bedt om å utarbeide en forvaltningsplan for området som skal klargjøre rammene for fortsatt utvikling og drift i området. Denne planen skal utarbeides i samarbeid med de berørte partene.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Einar Holtane, tlf: 22 24 58 62