Historisk arkiv

Storslått norsk alpelandskap vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kronprinsregenten har i statsråd i dag vedtatt Lyngsalpan landskapsvernområde. Lyngsalpan er et av Nord-Norges mest storslåtte og mest markante fjellområder, og er preget av dramatiske tinder og omgitt av breer med evig is. (20.02.04)

Pressemelding

Dato: 20.02.04

Miljøvernminister Børge Brende:

- Storslått norsk alpelandskap vernet

Kronprinsregenten har i statsråd i dag vedtatt Lyngsalpan landskapsvernområde. Dermed er et av Nord-Norges mest storslåtte og markante fjellområder sikret for fremtiden. Verneområdet er preget av dramatiske tinder omgitt av breer med evig is, ville og trange daler og landskap som styrter fra høyfjell og rett ned i havet.

Industriområdet Furuflaten med dalføret i bakgrunnen og fylkets høyeste fjell, Jiehkkevarri midt på bildet.- Lyngsalpan er vernet fordi området har stor naturfaglig verdi som glasiologisk og kvartærgeologisk referanseområde. Verneområdet har dessuten et rikt og variert fugleliv, sier miljøvernminister Børge Brende.

Blant annet hekker alle de ni dagrovfuglartene i fylket her, og alle åtte ugleartene i fylket er observert i Lyngsalpan. Av kulturminner finnes både samiske, kvenske og norske.


Industriområdet Furuflaten med dalføret i bakgrunnen og fylkets høyeste fjell, Jiehkkevarri, midt på bildet. Alle foto: Fjellanger/Widerøe.

-Vernestatusen er en anerkjennelse av områdets nasjonale verdi, samtidig sikrer vernet at verdiene blir bevart for framtiden, sier Brende.

Lyngsalpan landskapsvernområde er på til sammen 961 km 2>. Verneområdet ligger i Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner, og på den rundt 1500 km 2 >store Lyngenhalvøya. Midt inne i verneområdet ruver fylkets høyeste fjell, Jiehkkivarre med sine 1833 meter.

Beliggende mellom de to store fjordene Lyngen og Ullsfjord, er Lyngsalpan et landskjent landskapselement. Området er mye benyttet til friluftsliv og turisme, og tiltrekker seg fjellklatrere og friluftsinteresserte fra både inn- og utland.

Interessen for vakre Lyngsalpan går langt tilbake i tid. I siste halvdel av 1800-tallet ble området et mål for båtturisme fra utlandet. I 1895 begynte grupper av fjellklatrere, vandrere og fotturister å ta det norske alpelandskapet i bruk.

Ytre del av Lyngstua- Verneverdiene tilsier nasjonalparkstatus, men den store andelen privat grunn gjør at verne-kategorien landskapsvernområde er valgt. Dette fører til at nåværende næringsaktivitet ikke blir begrenset av vernet, sier Brende.

Kystlinjen rundt Lyngenhalvøya er for det meste bosatt, blant annet av sjøsamisk befolkning. En strekning på 40 kilometer langs ytre del av Lyngenfjorden er tilnærmet uberørt.

Forsvarets skytefelt i ytre del av Lyngstua. Forsvarets bruk av fjellkjeden til skytefelt for torpedoer og kanoner må opphøre.

Området benyttes av sau og geit til beiting. I tillegg er Lyngsalpan et viktig som sommerbeite for tamrein, som beiter i Reindalen (Iddonjàrga) og Lakselvdalen/Lyngsdalen (Làkko) i sommermånedene.

Kontaktperson: Geir Paulsen, tlf. 22 24 48 37

Klikk på kartet for å laste ned høyoppløselig versjon i pdf (Direktoratet for naturforvaltning)

Klikk på kartet for å laste ned høyoppløselig versjon i pdf