Historisk arkiv

- Fortsatt høy fane i friluftspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Ekstrabevilgningene i forbindelse med Friluftslivets År 2005 blir videreført i 2006-budsjettet. Også neste år skal 15,5 mill. kroner gå til tiltak for å fremme friluftsliv. Midlene vil gå til friluftslivstiltak rettet mot blant annet barn, unge, funksjonshemmede og etniske minoriteter. Totalt vil om lag 97 mill. kroner (inkl. mva) bli benyttet til friluftslivsformål i 2006.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Fortsatt høy fane i friluftspolitikken

Ekstrabevilgningene i forbindelse med Friluftslivets År 2005 blir videreført i 2006-budsjettet. Også neste år skal 15,5 mill. kroner gå til tiltak for å fremme friluftsliv. Midlene vil gå til friluftslivstiltak rettet mot blant annet barn, unge, funksjonshemmede og etniske minoriteter. Totalt vil om lag 97 mill. kroner (inkl. mva) bli benyttet til friluftslivsformål i 2006.

- Arrangementene og innsatsen i Friluftslivets år har gitt meg mange fine opplevelser, og jeg ser at innsatsen har gitt resultater. Vi ønsker et romslig friluftsliv og har høstet verdifulle erfaringer i samarbeidet med nye partnere og nye målgrupper. Da er det ekstra hyggelig å kunne bidra til at de gode tiltakene og nettverkene lever videre, sier statsråd Knut Arild Hareide.

"Friluftslivets År" er Miljøverndepartementets hovedbidrag til markeringen av det historiske jubileumsåret 2005. I 2005-budsjettet ble det derfor lagt inn ekstra midler til arrangementer og tiltak. Friluftslivets År har betydd et stort løft for friluftslivet som det er viktig å videreføre. Regjeringen foreslår derfor at den økte bevilgningen på 5 mill. kroner til friluftslivstiltak i Friluftslivets år 2005 videreføres, slik at det også for 2006 er disponibelt 15,5 mill. kroner til tiltak til fremme av friluftslivet. Slik kan nye og gamle utøvere av friluftsliv glede seg over et fortsatt høyt aktivitetsnivå.

- Når regjeringen nå bevilger like mye til friluftsliv som under Friluftslivets År, legger vi til rette for en varig styrking av friluftslivet, sier Hareide.

En vesentlig del av bevilgningen vil bli benyttet til tiltak rettet mot barn, unge, funksjonshemmede og etniske minoriteter. Hensikten er å motivere til gode miljø- og helsevaner.

Regjeringen har også økt tilskuddet til Friluftsrådenes landsforbund og de interkommunale friluftsrådene med 0,7 mill. kroner for å styrke deres rolle i friluftslivsarbeidet, både når det gjelder sikring, tilrettelegging, drift og aktivitetstiltak.

Samtidig har regjeringen videreført satsingen på sikring av friluftslivsområder med cirka 34 mill. kroner, tiltak i friluftslivsområder med cirka 8 mill. kroner og skjærgårdsparker med cirka 13 mill. kroner. Alt i alt vil rundt 97 mill. kroner bli brukt på friluftslivsformål under Miljøverndepartementets budsjett i 2006.

Kontaktperson: Harald Smith Ruberg, tlf 22 24 58 90