Historisk arkiv

Norge satser i Antarktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2006 økt bevilgningene til Norsk Polarinstitutt med 25 millioner kroner, noe som er en fordobling av dagens Antarktisbudsjett. Dette legger grunnlaget for norsk helårs aktivitet på forskningsstasjonen Troll i Antarktis fra og med 2006/2007. Satsingen vil styrke norsk forskning, Norges tilstedeværelse i Antarktis og Norges posisjon i Antarktissamarbeidet.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Norge satser i Antarktis

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2006 økt bevilgningene til Norsk Polarinstitutt med 25 millioner kroner, noe som er en fordobling av dagens Antarktisbudsjett. Dette legger grunnlaget for norsk helårs aktivitet på forskningsstasjonen Troll i Antarktis fra og med 2006/2007. Satsingen vil styrke norsk forskning, Norges tilstedeværelse i Antarktis og Norges posisjon i Antarktissamarbeidet.

Den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis vil i løpet av sørsommeren 2005/2006 stå ferdig ombygd fra sommerstasjon til helårsstasjon. Regjeringens bevilgning over statsbudsjettet for 2006 vil finansiere helårs drift fra 2007.

Norge er det eneste landet som har landområder både i Arktis og i Antarktis. Kombinasjonen av helårs forskningsstasjon i Antarktis og virksomheten på Svalbard gir Norge unike muligheter til forskning i begge de polare områdene på kloden, blant annet mulighet for sammenstilling av bipolare forskningsdata. Klimaforskning vil stå sentralt ved Troll, men også overvåking av isbreer, studier av UV-stråling, meteorologiske observasjoner, og overvåking av fuglekolonier. Det etableres også en nedlesestasjon for satellittdata ved Troll som vil komplettere den tilsvarende stasjonen på Svalbard til et fullstendig pol-til pol-konsept for nedlesning av globale værdata.

Den ombygde Troll forskningsstasjon ble åpnet av Dronning Sonja som helårsstasjon i februar 2005. Stasjonen var da ikke ferdig, men likevel i god nok stand til at 7 personer har overvintret på Troll siden februar. Erfaringene fra første vintersesong har imidlertid vist at helårsdrift i Antarktis er dyrere enn forutsatt, og det er behov for utbedringer av stasjonsbygningene. På grunn av at regjeringen har prioritert fullføring av byggeprosjektet, som skal foregå i den såkalte sørsommeren 2005/2006, blir neste overvintring først fra 2007.

- At det blir et avbrekk i overvintringen på én sesong er av mindre betydning. Dette er en investering for framtida og må ses i et langsiktig perspektiv. Det viktigste nå er at stasjonen vil stå ferdig til full innsats i det internasjonale polaråret i 2007, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Tore Ising tlf 22 24 59 96